top of page

Pravilnik in Hišni Red

 1. Pristop k društvu je dovoljen le osebam, starejšim od 18 let.

 2. V prostorih društva je prepovedana uporaba prepovedanih drog in poživil, prav tako se lahko prepove vstop osebi, ki je vidno opita ali pod vplivom drog. V kolikor se oseba na druženjih neprimerno obnaša ali kaže kakršnekoli znake opitosti, ga lahko organizator izloči iz prostorov društva, hkrati pa se mu lahko prepove nadaljnjo članstvo v društvu.

 3. Člani so obvezni delati v dobrobit društva in nikakor ne smejo okrniti ugleda društva ali  njegovega imena.

 4. Ker je društvo spolne narave, je diskretnost, čistoča, zdravje ter zdrava pamet ključnega pomena in se nikakor ne sme zanemarjati.

 5. Vsak, ki se včlani, je obvezen prebrati in upoštevati, pravilnik in hišni red ter statut društva ki se nahaja na naši spletni strani.

 6. Vsi podatki o članih so zaupne narave ter se vodijo v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in se brišejo po enem letu neaktivnosti oz. izstopu iz društva.

 7. Članstvo velja do preklica osebe, ki sama želi odstopiti od članstva, ali zaradi kršenja statuta in pravilnika društva. (Zahteva za odstop od članstva mora biti podana pisno na enega od naših naslovov.)

 8. Donatorstvo je zaželeno, vsi donatorji pridobijo oznako donatorja.

 9. Upravni odbor določa oznake članov, glede na njihovo sodelovanje pri projektih društva.

 10. Pri druženju so obvezna pravila oblačenja, ki se nanašajo na tematiko dogodkov in so v naprej zabeležena ob objavi dogodka.

 11. Pravila obnašanja:

 • Beseda NE vedno pomeni NE,

 • Društvo se ukvarja s spodbujanjem erotike, zato je za člane obvezna svobodomiselnost in da so brez predsodkov,

 • Obvezna je skrb za osebno higieno in osebno urejenost,

 • Zaželeno in pričakovano je aktivno sodelovanje članov na dogodkih,

 • Vsaka aktivnost je sporazumna, osebe se pod nobenim pogojem ne sme siliti v ničesar, česar sama ne bi želela,

 • Obvezna je komunikacija na kulturnem nivoju,

 • Vsak član je dolžan poskrbeti za red in čistočo po vsaki dejavnosti ter omogočiti drugim članom čist prostor,

 • Vse priprave in pripomočki, ki se uporabljajo na dogodkih, se s strani upravnega odbora ustrezno čistijo in dezinficirajo,

 • Vse priprave in pripomočki, ki se uporabljajo na dogodkih, se po uporabi odložijo na tla, da se lahko pred naslednjo uporabo ustrezno dezinficirajo,

 • Vse priprave in pripomočki so za uporabo za vse prisotne na dogodku ter se ne smejo prisvajati za čas trajanja dogodka,

 • Po vsaki dejavnosti je obvezno tuširanje in uporaba mil

 1. Delavnice in dogodki so omejeni s številom oseb, kar bo opisano ob objavi vsakega dogodka.

 2. Pravilnik se lahko spreminja in prilagaja.

bottom of page