top of page
BlackRose-Logo_1_white_edited_edited_edi

BLACK ROSE KLUB

O DRUŠTVU


 

 

Namen Kulturnega društva za spodbujanje erotike, Črna vrtnica je izobraževanje, poučevanje in širjenje informacij s področja erotike, osveščanje članov društva o pomenu erotike in sprostitve, povezovanje in druženje isto mislečih na teh področjih ter popestritev vsakdanjika članov društva z erotiko.

CILJI DRUŠTVA SO:​

- večje zanimanje, ozaveščenost in poznavanje področja erotike s strani javnosti

- večje medsebojno sodelovanje članov društva in njihovo druženje,

spoznavanje isto mislečih ljudi

- doseganje večje sprostitve članov društva in s tem povečanje njihove produktivnosti v  vsakdanjem življenju

- pokazati članom kako popestriti svoje spolno življenje doma,

- prikazati varno spolnost in uporabo spolnih pripomočkov.

- Poučevanje in izobraževanje vseh zainteresiranih o tematikah s področja erotike in spolnosti

- Izvajanje dogodkov, tečajev in delavnic na področju erotike, spolnosti in sprostitve

- Nudenje podpore in informacij s področja delovanja društva posameznikom

- Sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini in povezovanje takšnih subjektov

- Informiranje javnosti o problematikah s področja varne spolnosti

- Organizacija srečanj in druženj ljubiteljev tematik delovanja društva

bottom of page