top of page

Dogodki društva Black Rose

Javno·1 član
Matjaž Zalaznik
Predsednik
Upravni Odbor
+4

SLO

Dogodki v našem društvu so zaradi neresnosti večine dokončno odpovedani. Še vedno se je možno dobiti z nami na individualni ravni, tako za pogovor kot za samo sceno. Prav tako se bomo še vedno družili z vami na manjših dogodkih, kjer se bomo družili pari med seboj morda samo dva ali več, kolikor se nas bo pač pridružilo. Vse pa bo javljeno na portalih SpicyMatch | Forbidden Fruit | Avanture in tukaj na naši spletni strani, vendar ne bo javljeno kot dogodek ampak kot druženje oziroma zmenek.

Z veseljem vas popeljemo v erotične vode in raziskovanje samega sebe ter spolnosti in vam odpremo horizont erotične sprostitve in užitka, katerega še dolgo ne boste pozabili.

Ekipa Black Rose

CRO

Događanja u našoj udruzi su definitivno otkazana zbog neozbiljnosti većine. I dalje je moguć susret s nama na individualnoj razini, kako za razgovor, tako i za samu scenu. Također ćemo se i dalje družiti s vama na manjim događanjima, gdje ćemo se družiti s parovima, možda samo dva ili više, koliko god nam se bude pridružilo. O svemu će biti izvješćeno na portalima: SpicyMatch | Forbidden Fruit | Avanture i ovdje na našoj web stranici, ali neće biti prijavljeno kao događaj već kao sastanak.

Rado ćemo vas odvesti u erotske vode i istražiti sebe i seksualnost te vam otvoriti horizont erotskog opuštanja i užitka koji dugo nećete zaboraviti.

Black Rose team

EN

Events in our association have been definitively canceled due to the lack of seriousness of the majority. It is still possible to meet with us on an individual level, both for a conversation and for the scene itself. We will also still hang out with you at smaller events, where we will hang out with couples, maybe just two or more, as many as will join us. Everything will be reported on the portals SpicyMatch | Forbidden Fruit | Adventures and here on our website, but it will not be reported as an event but as a meeting or a date.

We are happy to take you into erotic waters and explore yourself and sexuality and open up a horizon of erotic relaxation and pleasure that you will not forget for a long time.

Black Rose team

  • Informacije

    Informacije in pogovori o delovanju društva, ponudbi in še v...

    Members

    bottom of page